Донета одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима  

Донета одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима
16.09.2019 06:50 | 0 коментар(а)Топола – Председник Општине Топола Драган Живановић донео је Одлуку о расподели подстицајних средстава регистрованим

пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2019. годину, објављено је на сајту општине Топола.

На основу расписаног Конкурса за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину број 320-27/2019-03 од 12.04.2019. године и Измене Конкурса за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2019. годину број 320-27-1/2019-03 од 11.09.2019. године, одобравају се подстицајна средства у укупном износу 1.364.833,25 динара, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

 

(дин)

%

 

подстицаја

1 Добривоје Милошевић

 

Клока

404-102/2019-03

 

од 19.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 14.000,00 14.000,00 100
2 Зоран Живановић

 

Горња Трнава

404-103/2019-03

 

од 19.04.2019

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 28.000,00 28.000,00 100
3 Славко Симић

 

Варош Топола, Карађорђева 64

404-104/2019-03

 

од 19.04.2019

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 35.000,00 35.000,00 100
4 Игор Којић

 

Варош Топола, Поп Луке Лазаревића 15

404-105/2019-03

 

од 19.04.2019

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 13.500,00 13.500,00 100
5 Мирослав Гавриловић

 

Блазнава

404-107/2019-03

 

од 22.04.2019

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 21.000,00 21.000,00 100
6 Батиша Тошић

 

Топола (село)

404-108/2019-03

 

од 23.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 13.909,50 13.909,50 100
7 Велибор Станковић

 

Варош Топола,

Ђурђевданска 3

404-110/2019-03

 

од 23.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 21.000,00 21.000,00 100
8 Милорад Ђорђевић

 

Топола (село)

404-111/2019-03

 

од 23.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 35.000,00 35.000,00 100
9 Живота Стојадиновић

 

Јунковац

404-114/2019-03

 

од 24.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 19.000,00 19.000,00 100
10 Наташа Алексић

 

Блазнава

404-115/2019-03

 

од 24.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 14.000,00 14.000,00 100
11 Мирослав Јаковљевић

 

Клока

404-116/2019-03

 

од 25.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 14.000,00 14.000,00 100
12 Јасна Миљковић

 

Јунковац

404-118/2019-03

 

од 25.04.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер)         16.363,64 14.000,00 85,55
13 Срећко Мирковић

 

Загорица

404-150/2019-03

 

од 14.05.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 27.945,45 27.945,45 100
14 Славко Живковић

 

Јунковац

404-157/2019-03

 

од 17.05.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 28.000,00 28.000,00 100
15 Светозар Јевђић

 

Варош Топола, Принца Томислава Карађоревића 015/2

404-174/2019-03

 

од 27.05.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 13.974,55 13.974,55 100
16 Милован Глишић

 

Шуме

404-201/2019-03

 

од 11.06.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 22.181,82 21.000,00 94,60
17 Мирослав Матић

 

Јунковац

404-203/2019-03

 

од 14.06.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 22.181,82 22.181,82 100
18 Дејан Марковић

 

Пласковац

404-208/2019-03

 

од 18.06.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 22.181,82 21.000,00 94,60
19 Јован Пауновић

 

Жабаре

404-226/2019-03

 

од 09.07.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 43.636,36 42.000,00 96,25
20 Боривоје Алексијевић

 

Варош Топола, Танаска Рајића 5

404-231/2019-03

 

од 11.07.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 41.949,09 41.949,09 100
21 Љубомир Младеновић

 

Варош Топола, Крагујевачка 11

404-232/2019-03

 

од 11.07.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 37.090,91 35.000,00 94,36
22 Весна Јовановић

 

Топола (село)

404-247/2019-03

 

од 26.07.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 42.000,00 42.000,00 100
23 Радослав Радојичић

 

Варош Топола, Иве Андрића 138

404-249/2019-03

 

од 29.07.2019.

Набавка материјала за прихрану пчела (декларисан шећер) 12.000,00 12.000,00

 

 

 

100
24 Милош Манојловић

 

Белосавци

404-189/2019-03

 

од 30.05.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 31.000,00 13.200,00  
25 Драган Станојловић

 

Горович

404-200/2019-03

 

од 10.06.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 6.000,00 3.600,00  
26 Дејан Димитријевић

 

Белосавци

404-205/2019-03

 

од 18.06.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 22.800,00 13.200,00  
27 Љиљана Ђорђевић

 

Жабаре

404-212/2019-03

 

од 19.06.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 28.000,00 16.800,00  
28 Драган Гигић

 

Топола (село)

404-217/2019-03

 

од 28.06.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 8.000,00 4.800,00  
29 Момчило Сточић

 

Горович

404-221/2019-03

 

од 02.07.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 9.600,00  
30 Иван Спасић

 

Крћевац

320-116/2019-03

 

од 17.07.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 9.600,00  
31 Радојица Петковић

 

Загорица

320-118/2019-03

 

од 22.07.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 3.600,00 2.400,00

 

 

 
32 Слађана Јевтић

 

Шуме

404-246/2019-03

 

од 25.07.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.000,00

 

 

 
33 Слободан Стевановић

 

Топола (село)

404-245/2019-03

 

од 25.07.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 12.000,00 7.200,00

 

 

 
34 Славко Чварковић

 

Јеленац

404-266/2019-03

 

од 19.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 9.600,00

 

 

 
35 Бранка Теофановић

 

Клока

404-267/2019-03

 

од 19.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 10.000,00 6.000,00

 

 

 
36 Драгана Радовић

 

Рајковац

404-263/2019-03

 

од 19.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 18.000,00 10.800,00

 

 

 
37 Милица Мијаиловић

 

Пласковац

404-280/2019-03

 

од 28.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 4.000,00 2.400,00

 

 

 
38 Милош Ђорђевић

 

Горович

404-279/2019-03

 

од 28.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 16.000,00 9.600,00

 

 

 
39 Бојан Стојадивовић

 

Јунковац

404-277/2019-03

 

од 28.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 15.800,00 9.600,00

 

 

 
40 Милош Милованчевић

 

Крћевац

404-278/2019-03

 

од 28.08.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 7.200,00 4.800,00

 

 

 
41 Весна Чолић

 

Жабаре

404-287/2019-03

 

од 09.09.2019.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 24.400,00 14.400,00

 

 

 
42 Ненад Глишић

 

Шуме

404-162/2019-03

 

од 21.05.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 28.696,25 21.522,18 75
43 Ненад Павловић

 

Горња Трнава

404-164/2019-03

 

од 21.05.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 259.468,00 150.000,00 57,81
44 Слађана Јевтић

 

Шуме

404-170/2019-03

 

од 24.05.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 46.026,67 34.520,00 75
45 Иван Ђурђевић

 

Горња Трнава

404-190/2019-03

 

од 03.06.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 80.973,59 60.730,19 75
46 Рајко Борисављевић

 

Доња Трнава

404-235/2019-03

 

од 16.07.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 37.905,00 28.428,75 75
47 Бојан Јеремић

 

Доња Шаторња

404-257/2019-03

 

од 07.08.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 20.567,50 15.425,62 75
48 Ненад Васиљевић

 

Горња Трнава

420-37/2019-03

 

од 21.08.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 40.375,00 30.281,25 75
49 Драгутин Бошковић

 

Доња Трнава

404-271/2019-03

 

од 23.08.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници 74.923,33 56.192,49 75
50 Радиша Драгићевић

 

Белосавци

404-178/2019-03

 

од 29.05.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 24.000,00 12.000,00 50
51 Светозар Марковић

 

Горња Шаторња

404-214/2019-03

 

од 20.06.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 23.594,17 11.797,08 50
52 Бојан Арсић

 

Белосаваци

404-233/2019-03

 

од 15.07.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 178.664.42 89.332,21 50
53 Милан Миловановић

 

Белосавци

404-234/2019-03

 

од 15.07.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 20.000,00 10.000,00 50
54 Дарко Станковић

 

Винча

404-264/2019-03

 

од 18.08.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 31.665,83 15.832,91 50
55 Мирослав Матић

 

Јунковац

404-273/2019-03

 

од 23.08.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 27.195,83 13.597,91 50
56 Слободан Ђурђевић

 

Горња Трнава

404-276/2019-03

 

од 26.08.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање 53.041,66 12.112,25 22,84
57 Иван Николић

 

Маскар

404-207/2019-03

 

од 18.06.2019.

Ископ/бушење бунара, изградња микроакумулација и уређење водозахвата у функцији наводњавања; 213.000,00 100.000,00 46,94
  УКУПНО     1.804.147.79 1.364.833,25  

Одбијају се захтеви за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава,  следећих подносиоца захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Напомена
1 Срећко Недовић, Винча 404-166/2019-03

 

од 22.05.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници Непотпуна документација
2 Братислав Недовић, Винча 404-167/2019-03

 

од 22.05.2019.

Инвестиције у физичка средства -пластеници Непотпуна документација

Делимично се одбија захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава,  следећег подносиоца захтева:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Напомена
1 Слободан Ђурђевић,

 

Доња Трнава

404-276/2019-03

 

од 26.08.2019.

Инвестиције у физичка средства – систем за наводњавање Одбија се за део средстава у износу од 14.408,58 динара из разлога што су опредељена средства за ову меру поодршке утрошена у целости .

ГЗС/ ТопПресПошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


Odluka novac poljoprivreda

Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


  


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
060 5000 150, 032 347 001

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 96.649.339 посета
Тренутно на сајту: 75 посетилац(a)