Радош Павловић заменик градоначелника, изабрано осам чланова Већа  

Радош Павловић заменик градоначелника, изабрано осам чланова Већа
20.06.2016. 16:11 | 0 коментар(а)Чачак - Одборници Скупштине града Чачка, тајним гласањем, изабрали су Радоша Павловића за заменика градоначелника, као и још осам чланова Градског већа.За чланове Градског већа изабрани су Михаило Јовић (привреда и економски развој), Милан Лукић (наука и образовање), Велимир Дробњак (комуналне делатности), Драгомир Шишпетић (социјална заштита), Славко Веселиновић (рад, запошљавање и информатичко друштво), Анђелка Новаковић (управљање пројектима и инвестиције), Мирослав Вукосављевић (праћење и унапређење безбедности) и Немања Трнавац (спорт и туризам).

Павловић је добио подршку 43 одборника.

Од чланова Градског већа, највише гласова одборника су добили Јовић и Вукосављевић, по 44. За Лукића, Дробњака, Шипетића, Веселиновића и Трнавца гласало је 40 одборника, док је Новаковић добио 39.

 

Радош Павловић

Проф. др Радош М. Павловић, рођен је 23. јула 1965. године у Чачку. Основну школу и Гимназију је завршио у Чачку, након чега је уписао Агрономски факултет. Дипломирао у јуна 1990. године, а три године постао магистар. Докторску дисертацију одбранио је у фебруару 1997. на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду. Служи се енглеским језиком. Ожењен је и има двоје деце.

У професионалној каријери, на Агрономском факултету у Чачку, прошао је сва наставно-научна звања од асистента до редовног професора у коме се сада налази. У досадашњем раду био је ментор и члан комисије за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, великог број дипломских, мастер и специјалистичких радова, затим Комисији за изборе у наставна и научна звања, као и рецензента научних радова.

Самостално или у сарадњи са другим инстаживачима, до сада је објавио више од 250 научних и стручних радова и две монографије, а коаутор је три нове сорте паприка. Највећи број научних радова везан је за изучавање проблематике гајења, здравствене исправности и лековитости поврћа. Учестовао је на велком броју научних скупова у земљи и иностранстру, где је био председник и члан програмских и организационих одбора, где је одржао и уводна предавања по позиву. Обавио је студијске боравке и посето Научо-истраживачке институције у Холандији, Израелу, Бугарској, Словенији и другим земљама.

Током свог научно истраживачког рада учествовао је у реализацији више научних пројеката код Министарства за науку и технолошки развој, где је био и рецензент пријављених научних и иновационих пројеката. Током два пројектна циклуса руководио је са Научним пројектима, као и Истраживачко-развојним пројектима локалне самоуправе и посебним пројектима Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Члан је више научних и стручних асоцијација, а у неколико мандата био је члан сортне Комисије за признавање нових сорти при Министарству пољопривреде. Стални је судски вештак за област пољопривреде.

У претходном периоду био је члан Стручног већа за техничко-технолошке науке и члан Сената Универзитета у Крагујевцу, затим је обављао дужност продекана за сарадњу са привредом и шефа катедре за Ратарство и повртарство на Агрономском факултету у Чачку.

На пољу практичне примене и трансфера научних резултата, кандидат је остварио привредну сарадњу са домаћим и иностраним компанијама, Научним институтима и факултетима, пољопривредним организацијма, Стручним службама и комерцијалним произвођачима. Одржао је и велики борј стручних предавања у програмима едукације и произвођача у нашој земљи.

Проф. др Радом М. Павловић живи и ради у селу Трбушанима надомак Чачка, где на породичном газдинству, поред научних експеримената има заступљену комерцијалну производњу поврћа у пластеницима и савремене воћњаке кајсија.

 

Михаило Јовић

Рођен је 28. јуна 1977. године у Чачку. Завршио је основну школу као ђак генерације. Уписао је и завршио Гимназију у Чачку као одличан ђак. Након тога уписује и дипломира на Машинској факултету Универзитета у Београду 2001. године. Активно се бавио спортом и као перспективан рукометаш позиван је у камп кадетске селекције Србије.

Након завршетка студија почиње да ради у породичној фирми "Алфако инжињеринг" као пројектант, одгворни извођач радова и руководилац развоја. Поседује искуство у раду са обновљивим изборима енергије, индустријским инсталацијама, комерцијалним инсталацијама грејања, климатизације и вентилације.

Положио је државни испит 2011. године и поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије. Члан је Црквеног одбор Црквене општине Љубић. Није члан ниједне политичке партије. Ожењен је и отац четворо деце.

 

Милан Лукић

Рођен је 28. септембра 1972. године у Ужицу. Основну школу и Гимназију (природно-математички смер) завршио је у Ариљу. Агрономски факултет у Чачку уписао је школске 1992/93, а дипломирао је 1998. као студент генерације са просечном оценом 9,63.

Постдипломске студије на Пољопривредном факултету Универзитету у Београду, на наставној групи Помологија, завршио је 2006. године, одбраном магистарске тезе "Биолошко-помолошке особине перспективних селекција јабуке". Докторску дисертацију "Утицај опрашивача на биолошке особине и квалитет плода јабуке" одбранио је 2012. године.

Запослен је у Институту за воћарство од 1. јуна 1998. године у Одељењу за помологију и оплемењивање воћака. Функцију руководиоца Одељења обављао је у периоду од 1. априла 2004. до 1. марта 2015. године од када обавља функцију директора Института. У звању научни сарадник изабран је 2013.

Научни аспекти његовог истраживања су генетика и оплемењивање воћака, генетички ресурси, биолошко-помолошка авалуцаија генотипова, као и технологија гајења јабучастог и коштичавих врста воћака.

У семптембру 2004. године у оквиру College of Agicultural and Life Science International Program –a (Norman Borlaug Fellowship) обавио је студијски боравак на Cornell Universitu- Ithaca, New York, из области генетике и оплемењивање јабуке. Обавио је већи број студијских посета и учествовао на научним скуповима у већем броју земаља. Представник је Републике Србије у регионалној групи за воћарство Alpe adria group.

Током истраживачког рада учесвовао је у релаизацији и био руководилац задатака већег броја пројеката из области основних истраживања и технолошког развоја финансираних средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и пројеката Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.

Руководио је пројектима "Клонска селекција аутохтоних сорти шљиве и добрих складишних способности", "Техничко-технолошки модели интензивних засада воћака и јачање људских капацитета у функцији унапређења воћарске производње Републике Србије", "Примена савремених агротехничких мера у биљној производњи". Учетвовао је у реализацији међународних пројеката: "Demonstration of mew fruit varieties" и "Нове сорте јабуке погодне за органску производњу" реализованог између Института за воћарство, Чачак и Кметијског института Словеније, Љубљана.

Члан комисије за признавање сорти и подлога јабучастих врста воћака МПЗЖС. Председник је и члан више програмских и организационих одбора научних скупова. Аутор је и коаутор 135 библиографских јединица. Члан је Научног воћарског друштва Србије и међународне социјације ИСХС. Говори енглески. Ожењен је и отац двоје деце.

 

Велимир Дробњак

Рођен 28. фебруара 1943. године у Чачку. Доктор техничких наука, објавио око 50 научних стручних радова, биран у звање доцент Универзитета у Београду. Говори немачки, а служи се руским.

Радио у Фабрици резног алата у Чачку на пословима конструктора, самосталног конструктора, шефа одељења, управник погона, директора ООУР-а и генералног директора у три мандата.

Председник одбора за металопрераду у Привредној комори Србије, председник Управног одбора Чачанске банке у два мандата, председник Клуба привредника, председник више спортских организација и клубова, носилац и учесник у више републичких пројеката.

Добитник је Октобарске награде града Београда за науку, најуспешнији привредник у избору Привредне коморе Србије, добитник бронзане медаље "Михајло Пупин", добитник медаље рада, носилац више републичких и локалних признања и награда из области науке, спорта и за хуманитарне активности.

Члан је Српске напредне странке од оснивања. Ожењен, отац двоје деце.

 

Драгомир Шипетић

Рођен 19. септембра 1943. године у селу Граб, општина Лучани. Основну школу завршио је у родном селу као ђак генерације. Две године средње Економске школе завршио је у Чачку, а друге две у Обреновцу, такође као ђак генерације. Вишу економску школу завршио у Београду 1972. године из редовног радног односа - ванредно студирање, Економски факултет завршио у Прилепу, Битолски Универзитет 1989. године такође из радног односа - ванредно студирање.

Радни век почео у предузећз "Црвена звезда" Земун 1962. године где ради осам месеци након чега се враћа у родни крај Гучу и ради у ГП "Драгачево" Гуча до одласка у ЈНА. Војни рок служио 1966/1967, данас је резервни војни сатарешина у чину старији водник прве класе.

По повратку из војске запошљава се у предузећу "Милан Благојевић" Лучани где проводи цео радни век изузев периода од 1973. до 1975. где је по партијској линији послат на рад у Завод за запошљавање. У "Милан Благојевић - Наменска" ради у својству заменика директора Сектора развоја и инжењеринга.

У том периоду као стручњак за инвестиције и трансфер техлогија ради на реаизацији војних пројеката. Од 1998. до 2000. године ради у ГП "Хидроградња" Чачак на месту рукофодиоца истраживања тржишта и обезбеђење локација за грађење, уз прибављање сагласности за грађење и обезбеђење пројектне документације. Након тога у "Милан Благојевић - Наменска" био је директор алатнице, а затим помоћник генералог директора "МБ Хемија" па све до одласка у пензију 2004. Године.

Био је предсеник Општинског комитета омладине у периоду од 1967. до 1971. године, као и председник Међуопштинске конференције омладине за Лучане, Чачак и Горњи Ммилановац, члан Председништва Савеза омладине Србије, члан Општинског комитета СКЈ у два мандата и секретар ССРН Лучани у два мандата.

Након одласка у пензију ради у Удружењу пензионера града Чачка. Председник је највеће месне организације Удружеља пензионера Чачка која има око 1.100 чланова. Укључује се у рад ПУПС-а од 5. августа 2015. године.

Ожењен је, отац једног детета.

 

Славко Веселиновић

Рођен је 5. јануара 1971. године у општини Обровац, Република Хрватска. Завршио је Војну академију у Београду 1993. године.

По занимању је официр. Од 1993. године живи у Чачку. Годину дана радио је као војно лице, а након тога оснивао приватну фирму, коју са упсехом води до 2012. године. Од 2012. ради у фирми "Алти", а од 2014. је на месту директора овог успешног предузећа.

 

Анђелка Новаковић

Рођена 20. јуна 1983. године. Основну школу и Гимназију завршила у Чачку. Дипломирла на Економском факултету у Београду на смеру Међународна економија и спољна трговин, на тему "Модернизација железничког саобраћаја у Србији (Руски кредит)".

Радила у Републичком фонду за здравствено осигурање на пословима финансија и на другим административним пословима. Учествовала на изгради пројеката чији је носилац Градска управа града Чачка.

Члан је економског савета Српске напредне странке у оквиру кога је избрана за вођу тима за Финансијске прописе.

Бавила се Законом о порезу на имовину и Нацртом закона о финансирању локалних самоуправа. Бавила се и истраживачким радом на тему "Међународна економија у периоду 1945-1990" и "Логистичка стратегија компаније Слобода Чачак".

 

Мирослав Вукосављевић

Рођен је 19. октобра 1957. године у Чачку, где је завршио Основну школу и Гиманзију, а Војну академију и новинарску школу у Београду. Као официр 17 година је провео у ЈНА, када са чином пуковника, без и једне мрље у каријери на лични захтев напушта војску. За то време прошао је низ одговорних дужности и функција. Аутор је бројних новинарских прилога и култне емисије "Дозволите да се обратимо".

Радио је у Служби за информисање Савезног секретаријата за Народну одбрану у Београду. По изласку из војске био је помоћник директора за маркетинг у предузећу "Лутрија Шумадије".

Данас ради као главни организатор за маркетинг у сектору за људске ресурсе у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром.

Добитник је два државна признања: Медаље за војне заслуге и Ордена за војне заслуге са сребрним мачевима.

 

Немања Трнавац

Рођен 13. септембра 1982. године у Чачку. Основну школу и Гимназију завршио у Чачку, дипломирао на Универзитету у Приштинни, Дипломирани професор физичке културе.

Био је професор физичког васпитања у две чачанске основне школе "Филип Филиповић" и "Танаско Рајић". Бивши кошаркаш КК Бораци КК Железничар Чачак.

Петоструки је носилац Часног крста града Чачка. Запослен је у установи "Зрачак". Од 2012. до 2016. године био је члан Градског већа града Чачка за област спорта и туризма. Ожењен је и отац једног детета.

Глас западне Србије

Видео клипови и фотографије за бесплатно преузимање су достуни на страници
http://www.glaszapadnesrbije.rs/servis/
(неопходно је да се претходно региструјете, а у врло кратком року налог ће бити активиран)Пошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


  


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
060 5000 150, 032 347 001

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 96.635.085 посета
Тренутно на сајту: 144 посетилац(a)