Лучани сутра добијају све органе власти  

Лучани сутра добијају све органе власти
25.02.2015. 15:31 | 31 коментар(а)Лучани - СНС, НС и СПС потписале су данас у Лучанима споразум о принципима коалиционе сарадње
Потписивање коалиционог споразума, Фото: ГЗС

и преузимања одговорности за вршење локалне власти у овој општини. Слободан Јоловић изјавио је да је на овај начин обезбеђена је скупштинска већина са 36 од 45 одборника и тако су створени предуслови да се на успешан начин решавају нагомилани проблеми грађана општине Лучани.

СНС као победник локалних избора има обавезу и одговорност да преузме све кључне функције у вршењу власти. Договорили смо се да позовемо и остале изборне листе да учествују у скупштинским радним телима. Надам се да је општина Лучани коначно добила стабилну и одговорну општинску власт. Постараћемо се да на кључна места дођу компетентни људи који ће радити у интересу грађана”, изјавио је Јоловић и додао да сматра да су испоштовани законски рокови и да је одговорено захтевима грађана.

На неки начин супротставили смо се утицајима који су имали за циљ да нас онеспособе у самом старту и да власт формирају по њиховој жељи, а не по жељи грађана општине Лучани, који су нам указали поверење на претходним изборима.”

Он је истакао да од коалиционих партнера очекује да у наредне четити године раде као “сложна браћа”, да се у свему договарају као и да свако питање и проблем заједнички решавају.

Раде Драмлић испред Нове Србије је навео да је Нова Србија потписала коалициони споразум са СНС и СПС у циљу конституисања Скупштине јер, време већ како каже, истиче а Нова Србија као вредна и одговорна странка жели да својим учешћем побољша и помогне у раду Скупштине.

Обећавамо поштен рад да би оно што смо зацртали у овом коалиционом споразуму и испунили. Надам се да ће сарадња бити успешна, и да ћемо трајати цео мандат”, рекао је Драмлић данас у изјави Гласу западне Србије.

Потписник коалиционог споразума испред СПС – ЈС, Славко Радисавчевић рекао је да очекује добру сарадњу са коалиционим партнерима.

Мислим да је добро што је створена шира коалиција која је идентична републичкој власти и очекујем да ћемо радити пре свега у интересу грађана који су нам указали поверење. Очекујем да ће се доста тога урадити у наредне четири године на побољшању стандарда људи који живе у овој општини, да се отворе нова радна места као и да ће пољопривредници имати из општинског буџета,” казао је Радисавчевић. Он је позвао и остале странке које су ушле у парламент да узму конструктивно учешће у његовом раду.

Иначе, сутра ће се одржати конститутивна седница СО Лучани, на којој ће након верификације одборничких мандата бити изабран председник скупштине општине, кандидат је Миленко Рудинац, заменик председника СО, кандидат је др Зорица Ковачевић. На истој седници биће изабран и секретар СО, а кандидат је Наташа Вујичић.

Након ове седнице биће одржана друга седница СО коју ће заказати новоизабрани председник скупштине и на њој ће бити изабрани извршни органи власти. За председника општине кандидат је Весна Стамболић, за његовог заменика кандидат је Миловоје Доловић. Такође, биће изабрано девет од једанаест чланова Општинског већа. Такође, на овој седници биће изабране Кадровска, Буџетска и Статутарна комисија.


ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА


Члан 1.

Овим Споразумом уређују се принципи и међусобни односи коалиционе сарадње у вршењу локалне власти у општини Лучани изборних листи - одборничких група „Александар Вучић - Српска напредна странка“ (у даљем тексту: СНС) и одборничке групе „Нова Србија – Велимир Илић“ (у даљем тексту: НС) и „Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија“ (у даљем текст: СПС), ради спровођења изборног програма и образовања и функционисања органа локалне власти у општини Лучани, и то:

 1. Скупштина општине и радна тела скупштине

 2. Председник општине

 3. Општинско веће

 4. Општинска управа

 5. Директори, управни и надзорни одбори јавних предузећа

и установа чији је основач општина Лучани

 1. Школски одбори

Члан 2.

Потписници овог Споразума договорили су се да заједнички учествују у локалној власти у општини Лучани и формирању стабилне скупштинске већине од 36 одборника (СНС-24, НС-7 и СПС-5), с тим да овако формираној скупштинској већини подршку могу дати и друге одборничке групе и одборници који прихватају програмске циљеве коалиционих партнера. О приступању других одборничких група коалицији одлучује се консензусом.

ОБАВЕЗЕ ПОТПИСНИКА СПОРАЗУМА


Члан 3.

Потписници овог Споразума су се обавезали:

  Да својим радом и деловањем у свим органима остварују програме и резултате рада у интересу грађана у складу са Стратегијом одрживог развоја општине Лучани 2011 - 2021 година, а посебно ангажују:

 • да се природни ресурси у општини Лучани користе на одржив начин, а у заштити животне средине се примењују највиши домаћи и ЕУ стандарди;

 • да се побољша квалитет живота у руралним областима, заснован на савременој пољопривредној производњи, уређеним и оснаженим селима и активним пољопривредним произвођачима;

 • да се створи повољан амбијент за развој индустрије и предузетништва и повољна клима за инвестиције у општини Лучани;

 • да се створи развијен интегрисани туристички производ општине Лучани; • да се створи висок квалитет комуналних услуга, развијена и модерна инфраструктура у складу са потребама и стратешким циљевима развоја општине Лучани;

 • да се повећа обим и квалитет услуга у области здравствене и социјалне заштите обезбеђивањем финансијских средстава;

 • да се створи квалитетан и савремен систем образовања у општини Лучани усклађен са потребама друштвено - економског развоја;

 • да се створи амбијент за останак и квалитетан живот младих и развој спортских активности у општини Лучани;

 • да се створе квалитетни и развијени културни садржаји у функцији одрживог развоја и високог квалитета живота грађана општине Лучани, и

 • да се општина Лучани организује као модеран и ефикасан сервис грађана који следи принципе добре управе.  Да се ради остваривања претходно наведених циљева обезбеди максимално рационална организација рада и функционисање локалне самоуправе, кадровска и техничка опремљеност, као и потребна финансијска средства , с тим: 1. да се Општинска управа организује као јединствен орган; 1. да се послови комуналних делатности организују у оквиру ЈКП „Комуналац“ са седиштем у Лучанима, уз проширење и прецизније дефинисање делатности (грејање у колективном становању Гучи и др.) као и утврђивање одговорности за обављање пословања заснованог на тржишним принципима; 1. да се послови изградње и одржавања путева организују у оквиру посебног ЈП „Дирекција за путеве“ са седиштем у Лучанима, уз „скидање“ са буџета и увођење тржишних принципа пословања од 01.01.2016.године; 1. да се послови културе и спорта организују и врше у оквиру једне установе; 1. да се послови сабора трубача организују и врше у складу одлуком коју је донео Привремени орган општине Лучани – приходи и трошење буџетских средстава под контролом скупштине општине; 1. да се послови: месне самоуправе, здравствене и социјалне заштите, туризма, библиотекарске делатности, предшколског, основног и средњег образовања организују на постојећи начин.

Потписници овог Споразума су сагласни да ради ефикасности у раду Привремени орган може приступити доношењу нацрта, предлога и одлука из своје надлежности којима се обезбеђује наведена организација рада локалне самоуправе у општини Лучани.

  Да у Скупштини општине свако формира своју одборничку групу, а усаглашавање свих питања која нису предвиђена овим Споразумом да се врши на нивоу председника одборничких група, односно лица која они овласте у њиховом одсуству.  Да сва бирана, постављена и именована лица морају имати пребивалиште на територији општине Лучани, односно бити уписана у бирачки списак општине Лучани.

  Да се однос према јавности одвија у духу уважавања коалиционих партнера.

Потписници Споразума су сагласни да ће у остваривању ових циљева бити отворени за сарадњу са свима на локалном и републичком нивоу.

ПРИНЦИПИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ

Члан 4.

СНС преузима одговорност за организацију и вршење власти у општини Лучани.

У органима локалне власти у општини Лучани учествоваће СНС, НС и СПС уз поштовање принципа процентуалног успеха на локалним изборима, односно броја освојених одборничких мандата из члана 2. овог Споразума.

Потписници овог Споразума утврдили су поделу одговорности за вршење власти, односно обављање послова у општини Лучани, по следећим принципима:

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

 • Председник општине

 • Заменик председника општине

 • Један помоћник председника општине

 • Председник скупштине општине

 • Секретара скупштине општине

 • Директор Центра за културу и спорт „Драгачево“ Гуча

 • Директор Дома здравља Лучани у Гучи

 • Директор ЈП „Дирекција за путеве“ Лучани

 • Директор ЈКП „Комуналац“ Лучани

 • Начелник Општинске управе у Лучанима

 • Директор предшколске установе „Наша радост“ Лучани

 • Шест чланова Општинског већа, од чега два по функцији

 • 67% учешћа у управним, надзорним и школским одборима

  НОВА СРБИЈА

 • Заменика председника скупштине општине

 • Једног помоћника председника општине

 • Директор Туристичке организације

 • Три члана Општинског већа

 • 19% учешћа у управним, надзорним и школским одборима

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ • Једног помоћника председника општине

 • Директора Центра за социјални рад у Гучи

 • Директора Народне библиотеке у Гучи

 • Два члана Општинског већа

 • 14% учешћа у управним, надзорним и школским одборима

Потписници Споразума су сагласни да је могуће вршити измену става 3. овог члана уз сагласност сва три потписника.

Члан 5.У скупштинским радним телима и комисијама потписници Споразума су сагласни да треба да учествују све изборне листе сразмерно оствареном изборном резултату.Члан 6.

Председник и заменик председника општине су на сталном раду.

Председник Скупштине општине уколико је незапослено лице може бити на сталном раду са примањем у висини просечне зараде у Републици Србији. Ако је председник скупштине запослено лице или пензионер, не може бити на сталном раду у општини а има право на накнаду разлике до просечне зараде у Републици Србији уколико су му примања мања.

Заменик председника скупштине Општине није на сталном раду а има право на накнаду у висини 1/2 просечне зараде у Републици Србији.


Начелник општинске управе и секретар скупштине општине, су на сталном раду у општинској управи. Морају бити стручна лица са прописаном стручном спремом и потребним радним искуством. По правилу, ангажују се из реда запослених радника у општинској управи, јавним предузећима и установа.

Помоћници председника општине морају бити стручњаци из области за коју се ангажују са најмање високом стручном спремом и три године радног искуства у струци, а постављају се уз сагласност председника општине.

Директори јавних предузећа и установа морају бити стручњаци из области за коју се ангажују са најмање високом стручном спремом и три године искуства у струци.

Најмање 2/3 чланова Општинског већа пожељно је да буде са високом стручном спремом, конкретним задужењима и радним искуством у струци за област у којој се ангажују. При предлагању и избору мора се водити рачуна и о територијалној заступљености.

Незапослени чланови Општинског већа имају право на накнаду у висини 1/3 просечне зараде у Републици Србији.

Члан 7.

Пријем нових радника и распоред постојећих у општинској управи, јавним предузећима и установама на послове од посебног значаја за остваривање циљева из овог Споразума има карактер поделе одговорности у вршењу локалне власти.

Члан 8.

Потписници овог Споразума су сагласни да се управни и надзорни одбори јавних предузећа и установа, као и школски одбори, образују и именују у складу са законом, поштујући принцип процентуалног успеха на изборима, с тим што ће се председници управних и надзорних одбора бирати на предлог одборничке групе из које је директор а органа који има неку врсту контролне функције на предлог коалиционог партнера.


ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Потписници овог Споразума обавезују се да у року од пет дана од дана његовог потписивања утврде и доставе усаглашене кадровске листе за функције из члана 4. овог Споразума, осим за конститутивну и другу седницу у року од 24 сата.

Члан 10.

Потписници Споразума су се договорили да неће вршити дуплирање функција бираних, именованих и постављених лица, као и да ће строго поштовати Закон о спречавању сукоба интереса и акте и одлуке које доносе њихови страначки и органи локалне самоуправе.

Члан 11.

Коалицију ће представљати потписници овог Споразума а у њиховом одсуству лица која они овласте.

Члан 12.

Овај Споразум је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих по три за сваког потписника.


Глас западне СрбијеПошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


Рекламирајте се на порталу Гласа западне Србије

Телефон: 032 347 001 | Мејл: redakcija@glaszapadnesrbije.rs

Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (31)

 • čačanin      | 01.Mar 2015.08:11 h

  dragačevci pokrijte se po glavi,nema vama pomoći.izabrali ste opciju da neće imati ko da vas sahrani,oteraste svoju decu iz dragačeva.sad samo posmatrajte igranku.
 • sladana      | 26.Feb 2015.16:54 h

  Daleko bilo
 • sladana      | 26.Feb 2015.16:50 h

  Nemam komentar
 • Djole      | 26.Feb 2015.15:53 h

  SNS ima odlicna kadrovska resenja. A bicemo i zadovoljni rezultatima njihovog rada.
 • mucenik iz ikg      | 26.Feb 2015.09:41 h

  e sad da vidimo dalice opstina uciniti da pocne IKG.
 •      | 16.Mar 2015.22:33 h

  da li ce
 • sto jes jes      | 26.Feb 2015.05:18 h

  Jedina promena u odnosu na prosle sporazume je da ste po ko zna koji put pretumbali Direkciju i Komunalac.Vise neznaju ljudi gde rade i kome pripadaju.Uvaljuju Komunalcu grejanje Guce sa propalim kotlarnicama i dugovima dobavljacima.Drugi se zaduzili a Komunalac da placa,od cega kada i ovako grca ostavljen od svih sem od ono malo zaposlenih.Bice zanimljivo ko ce se prihvatiti da bude direktor ove dve firme a da nisu na budzetu...
 • Bata Raka      | 25.Feb 2015.22:02 h

  Siroka koalicija najbolje resenje. Svaka cast za SNS. Da vas niko ne ucenjuje. Ipak, vode vas iskusni politicari. Vidim da znate sta radite. Najbolji ste.
 • Lucani      | 25.Feb 2015.21:55 h

  Prethodnu vlast je Jolovicem kritikovao da se rasipaju,a šta je sad ovo,pomoćniku presednik skupštine povećana plata sa 1/3 na 1/2 prosečne plate,dok članovi veća u prethodnom sazivu su imali dnevnicu od 4000 a ovi će da primaju platu.Mislim da je svima jasno za šta su se borili.Mislim da se neće dugo čekati naredni izbori,manje nego što smo čekali ove da formiraju vlast.
 • kele      | 25.Feb 2015.20:51 h

  Objavili rezultate trgovine. Bravo. I sad pravac u dobre plate, klopu, pice, dnevnice, pausale, zaposljavanje rodbine, partijskih jurisnika,...a sve u nase ime i za nase dobro. Pa kraci je Dejtonski sporazum od njihovog sporazuma o deobi plena.
 • UNTOUCHABLES      | 25.Feb 2015.20:35 h

  Skupila se vesela druzina.Kako se samo smeskaju.A Betula nije obavestio pajtase da je Opstinski odbor SPS doneo odluku o ucescu u vlasti, ali da smene DIREKTORA nece biti.He, he, hoce na mufte da se oslobodi nekadasnjeg mentora ADAMA i Matijasevica.Pre 2 god mnogi su bili svedoci za vreme sabora u centru Guce da je direktor direkcije zamalo premlatio velikog kalifa.Tebe ce Betula smazati za dorucak, tako da za Adama nece ostati nista.Eee, a sutra bice, sta ce biti...
 • UNTOUCHABLES      | 25.Feb 2015.20:34 h

  Skupila se vesela druzina.Kako se samo smeskaju.A Betula nije obavestio pajtase da je Opstinski odbor SPS doneo odluku o ucescu u vlasti, ali da smene DIREKTORA nece biti.He, he, hoce na mufte da se oslobodi nekadasnjeg mentora ADAMA i Matijasevica.Pre 2 god mnogi su bili svedoci za vreme sabora u centru Guce da je direktor direkcije zamalo premlatio velikog kalifa.Tebe ce Betula smazati za dorucak, tako da za Adama nece ostati nista.Eee, a sutra bice, sta ce biti...
 • ja      | 25.Feb 2015.20:19 h

  E moja oostino!?
 • Vini pu      | 25.Feb 2015.19:30 h

  Svaka cast Jolovicu,uspeo si da napravis cvrstu koaliciju,pokazao si da si sposoban i da ti je u interesu da opstina krene napred,da se pocne sa promenama i boljim zivotom...Vredelo je cekati.
 • Sarita      | 25.Feb 2015.19:27 h

  Sada samo napred uz novi podmladjen kadar...Sve pohvale...
 • LUCANAC      | 25.Feb 2015.19:10 h

  RADOSEVA STAMBOLICKA, JOLOVICEV DOLOVIC I RUDINAC, DRAMLICU SIN U TURISTICKJ, BETULI BIBLIOTEKA. DOGOVORISE SE LAKO. SVE U INTERESU GRADJANA DRAGACEVA.
 • Маријан      | 27.Feb 2015.12:45 h

  Свака реч Вам је на месту.
 • Ledo-ledeni      | 25.Feb 2015.18:46 h

  Svaka cast,krecemo u nove radne pobede
 • GUCANAC      | 25.Feb 2015.18:40 h

  BRUKO OPSTINSKA HOCETE SVU OMLADINU DA OTERATE IZ OVE OPSTINE...
 • Borko      | 25.Feb 2015.18:19 h

  Opoziciji vise srece drugi put
 • Cole      | 25.Feb 2015.18:00 h

  Od sutra pocinje blagostanje u nasoj opstini. Cestitam novoizabranim i porucujem: SAMO VAS GLEDAM.
 • Ime Nije Bitno      | 25.Feb 2015.17:40 h

  Jadna nasa opstina. Vlas nam cine: Betula (direktor Biblioteke, a inace jos nije procitao lektiru za drugi razred), Rade geometar (smotan kao sajla, verovatno ne zna ni sta je potpisao) i naravno Jolovic (margarin-u sve se mesa). A predsednik skupstine Rudinac (nije mu dovoljno sto je privatizovao Lovacko Udruzenje nego bi jos neku funkciju)
 • Robin Hud      | 26.Feb 2015.11:18 h

  Procitao je lektiru "Dozivljaji macka Tose"...
 • Томас      | 25.Feb 2015.17:11 h

  Очекивано!За ове из СПС-а и било је очекивати да уђу у коалицију, али Нова Србија...! Политика је интерес, показује се ко зна који пут!
 • blentula      | 25.Feb 2015.16:58 h

  BRAVO Betula . Ali procice i ovo a kud ces onda. Za sada si kupio mesto zamisli DIREKTOR BIBLIOTEKE U GUCI ( a prica se da nije ni strip procitao OSIM STO JE KOD DULA MUFTE ZAVRSIO NEKE SKOLE - NEZNAM KAKO SE TO ZOVE) Onda ti sleuje i ono sto zasluzujes
 •      | 16.Mar 2015.22:36 h

  vidimo da ne znas
 • bravo      | 25.Feb 2015.16:58 h

  A sad na posao. Odlican potez, stabilna vecina i ljudi koji su spremni da rade.
 • Sandero      | 25.Feb 2015.16:42 h

  Prava kombinacija- mladost i iskustvo.
 • Branks      | 25.Feb 2015.16:28 h

  Tako treba, konacno u Lucanima da imamo vlast kao u drzavi. Samo tako mozemo nesto da uradimo. Mislim da bi pametno bilo da se na sve kljucne pozicije i javna preduzeca postave novi, mladi i visokoobrazovani kadrovi koji ce raditi za interes gradjana.
 • Armani      | 25.Feb 2015.16:27 h

  Jos su pojedini "zeleni"... Mora jos duuugo da uce.
 • Dragorad      | 25.Feb 2015.16:26 h

  E sto mi je milo, a posebno drago sto ucene pojedinih nisu uspeli, a sve zarad licnog interesa.
 • Lane      | 25.Feb 2015.16:19 h

  Jedan, jedini, neponovljiv-Slobodan Jolovic!
 •      | 25.Feb 2015.16:18 h

  Vazno je da su fotelje popunjene,a radnici kombinata neka cekaju nove izbore,valjda ce kombinat proraditi u sledecoj kampanji.
 •      | 25.Feb 2015.16:08 h

  Bravo jolke je REPREZENTATIVAC .BRAVO MAJSTORE I OSTALI TRKACI ;)
 • Mile      | 25.Feb 2015.15:50 h

  Bravo! Sve cestitke. A sada svom snagom i sa mladim kadrovima da opravdate ukazano poverenje! •     


   

  © Глас Западне Србије
  Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
  060 5000 150, 032 347 001

  Импресум

  Статистика сајта:
  Прес: 77.714.091 посета
  Тренутно на сајту: 117 посетилац(a)