Gradski odbor Dveri u Čačku predstavio program za selo i poljoprivredu 


Prolećne temperature se ne predaju, danas oblačno ali suvo do 18 stepeni              štand Turističke organizacije regije Zapadna Srbija             

 
Gradski odbor Dveri u Čačku predstavio program za selo i poljoprivredu
Trenutno na sajtu: 273       |       Podeli:
24.10.2023 | 0 коментар(а)Čačak - Članovi Gradske organizacije Dveri u Čačku Marko Živković i Jeroslav Jovašević predstavili

su program za očuvanje i poboljšanje sela i poljoprivrede u čačanskom kraju. Oni su ukazali na propuste koje su zabeležili na terenu kao i u neposrednom razgovoru sa poljoprivrednicima.

Oni su predstavili konkretne mere koje će sprovesti ukoliko dođu na vlast.

Za novo selo: Mirko Živković, član Lokalnog izbornog štaba Dveri Čačak

"Trend depopulacije u Srbiji koji poslednjih decenija razara srpska sela nije mimoišao ni čačanski kraj. Zbog toga Dveri u svom programu veliku pažnju posvećuju upravo revitalizaciji i razvoju sela. Porazne su činjenice da je u 2019. godini na teritoriji grada Čačka rođeno 987 beba, a da je umrlo 1604 osobe i da se, u istom periodu, iz Čačka odjavilo 1782 osobe (nezvanično je taj broj mnogo veći). Svesni smo da su nam, kao posledice nekompetencije, nebrige ili pogrešne politike prethodnih vlasti, mnoga sela opustela, da su mnoga seoska ognjišta ugašena, da su u mnogim domaćinstvima ostali samo stari, a mladi se poslednjih decenija iseljavaju u velike gradove ili u inostranstvo.

Takođe, svesni smo činjenice da bez komunalno i infrastrukturno uređenog sela, saobraćajno povezanog sa velikim gradskim sredinama, ekološki zaštićenog, sa svim pogodnostima koje zahteva jedan normalan, savremen život u selu, ne možemo očekivati bilo kakvo interesovanje ljudi za ostanak i opstanak u našim selima. Spremni smo, da kao buduća vlast u gradu Čačku, krenemo u revitalizaciju naših sela i poboljšanje uslova života u njima, sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za pristojan život i bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Polaznu pretpostavku za akcioni plan razvoj čačanskih sela činio bi presek trenutnog stanja: demografsko stanje stanovništva u selima našeg kraja, šta se proizvodi u poljoprivredi, infrastrukturna, komunalna i saobraćajna opremljenost, informacione tehnologije, pošta, škola, ambulanta, crkva, vrtić...

Svako selo treba da ima uređene javne površine i prostore, koji u urbanističkom smislu mogu biti i deo identita konkretnog sela, dobre i bezbedne puteve za povezivanje sa okolinom i najbližim gradskim sredinama.

Komunalno i infrastrukturno uređeno sela mora biti prioritet svake buduće vlasti. Ne sme se dozvoliti da u dvadeset prvom veku sela nemaju zdravu pijaću vodu, kanalizaciju, potpuno regulisan problem komunalnog otpada ili atmosferske kanalizacije, internet...

Ravnomerniji razvoj sela, revitalizacija ruralnih područja i poboljšanje uslova života na selu, sa ciljem stvaranja povoljnog ambijenta za povratak i podsticanje stanovništva da se intenzivnije bavi poljoprivrednom proizvodnjom podrazumeva i da se svakom stanovniku seoskih područja omogući da na veoma brz i jednostavan način obavlja svoje administrativne potrebe u mesnoj kancelariji u svom selu, da su mu šalteri banaka ili pošta na licu mesta, da se lako i brzo zadovolje osnovne porodične potrebe za posete prodavnicama, ili plasiranje sopstvenih poljoprivrednih proizvoda u njima, kao i formiranje mikro-pijaca na pristupačnim mestima duž magistralnih puteva ili izlazaka sa auto-puta.

Smatramo da je veoma bitna raznovrsna ponuda kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja za sve generacije. U tom smislu planiramo savremene mesne kancelarije sa stalno zaposlenim administrativnim radnicima i uvek dostupnim internetom, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih domova kulture, sa bibliotekom i čitaonicom, kancelarijom za mlade, prostorom za održavanje tribina, književnih večeri, predavanja, muzičkih koncerata i projekciju filmova. Pomagali bi seoska kulturna udruženja i organizacije. Negovali bi folkolor, tradiciju i običaje našeg kraja.

Stimulisali bi žensko preduzetništvo i etno-zanatstvo. Takođe, veoma je bitno omogućiti pristupačniju zdravstvenu zaštitu osavremenjavanjem postojećih ili podizanjem novih seoskih ambulanti i apoteka. Planiramorekonstrukciju ili adaptaciju seoskih škola i opremanje savremenim učilima i stvaranje prijatnog ambijenta za našu decu, kao i izgradnju vrtića u selima gde je to najpotrebnije.

U cilju zaštite životne sredine planiramo poboljšanje usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada povećanjem broja kontejnera i reciklažnih platoa, veći broj ekipa za transport i deponovanje otpada, sanaciju divljih deponija, komunalni i ekološki nadzor. Aktivno bi se pristupilo projektu gasifikacije seoskog područja i gašenju individualnih kotlarnica na čvrsto gorivo gde god je to moguće da bi i emisija štetnih materija bila što manja.

Takođe, nameravamo da pomažemo revitalizaciju zapuštenih imanja da ne postaju deponije, ali da ne budu ni mesta sa obiljem korovskih biljaka koje proizvode brojne alergene i nanose štetu zdravlju lokalnog stanovništva. To bi, između ostalog, postigli merama otkupa napuštenih domaćinstava i zemljišta i dodeljivanjem mladim bračnim parovima koji žele da se nastane na selu i započnu poljoprivrednu proizvodnju. Merama komasacije bi u dogovoru sa poljoprivrednicima planirali poljoprivrednu proizvodnju, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, irigacionih sistema, šumskih pojaseva, kao i zaštitu životne sredine".

Živković je predložio i nove sistemske mere:

- Formiraćemo Centar za razvoj sela i poljoprivrede i izdvojiti veći budžet za poljoprivredu

- Obezbedićemo agronome koji će davati besplatne savete za svako poljoprivredno gazdinstvo

- Program otkupa poljoprivrednih proizvoda preko novog PIK-a Čačak

- "Čačanski špajiz" - supermarket samo sa čačanskim proizvodima

- Uređenje javnih površina u centrima svih sela

- Veće ulaganje u seoske ambulante i škole

- Podrška otvaranju i održavanju seoskih vrtića

- Renoviranje zapuštenih domova kulture i kulturna ponuda u svakom selu

- Posebna podrška proizvodnji zdrave organske hrane, ženskom preduzetništvu i etno-zanatstvu na selu

- Posebna pomoć domaćim trgovinskim i prehrambeno - prerađivačkim firmama sa većim brojem lokalnih dobavljača

- Podrška porodičnom povratku na selo, naročito mladim bračnim parovima

Novu poljoprivredu predstavio je Jeroslav Jovašević, član Lokalnog izbornog štaba Dveri Čačak:

"Oduvek je poljoprivreda kao privredna delatnost koja obuhvata biljnu i stočarsku proizvodnju bila jedna od glavnih delatnosti u čačanskom kraju. Plodno zemljište, bogatstvo zdravom vodom i pogodna klima omogućavali su da se u našim selima obavlja intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Međutim, zbog nesposobnosti prethodne vlasti i svesnog zanemarivanja sela i poljoprivreda je pala na niske grane. Odliv stanovništva iz sela u gradove ili u inostranstvo, teški i loši uslovi za život u ruralnim područjima, sistematsko zanemarivanje sela i poljoprivredne proizvodnje, nekontrolisan uvoz poljoprivrednih proizvoda, dovođenje stranih investitora i neustavna prodaja najkvalitetnijeg zemljišta strancima, kao i haotično i bespravno otimanje zemlje šire od zone autoputa, destimulativno su delovali na domaće stanovništvo.

Verujući da imamo znanje i mogućnosti da unapredimo lokalnu poljoprivredu, Dveri u svom programu ističu brojne mere za njen razvoj.

Polazne pretpostavke za akcioni plan razvoja poljoprivrede bi bile utvrđivanje trenutnog stanja poljoprivredne infrastrukture (obradivo i neobrađeno zemljište, mehanizacija, kanali za navodnjavanje, poljski putevi i sl).

Dolaskom na vlast Dveri će, najpre, doneti odluku o značajnom povećanju budžetskih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju. Takođe, pri Gradskoj upravi biće formiran Centar za razvoj sela i poljoprivrede sa stručnim ljudima iz oblasti poljoprivrede i agroekonomije, a ne sa partijskim činovnicima nekompetentnim za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Takođe, jedan od gradskih većnika sa dokazanim autoritetom i iskustvom biće resorno zadužen za poljoprivredu i tesno sarađivati sa novoformiranim Centrom za razvoje sela i poljoprivrede.

Obnovili bismo i ojačali zadrugarstvo na jedan savremen način koji bi istakao značaj udruživanja poljoprivrednika u cilju smanjenja troškova poljoprivredne proizvodnje. Svako veće selo imalo bi poljoprivrednu zadrugu ili bi nekoliko manjih susednih sela gravitiralo najbližoj zadruzi. Imamo plan da se razviju proizvodne, prerađivačke i potrošačke zadruge. Time bi povezali primarnu proizvodnju, preradu i plasman poljoprivrednih proizvoda, ali bi aktivno stvarali i uslove za samostalan nastup na tržištu.
Zadruge bi omogućavale povoljniju nabavku poljoprivredne mehanizacije i neophodnog repromaterijala (semena, đubriva i sl), koje bi mogli da koriste svi poljoprivrednici članovi određene zadruge. Na taj način bi se smanjili troškovi pojedinačne nabavke poljoprivrednih mašina ili repromaterijala za svako gazdinstvo. Zajedničko bi bilo i održavanje mehanizacije, neophodni servisi, zajednički marketing, zajedničke finansije, zajednički nastup na tržištu. Jedan od uslova za napredak poljoprivrede bio bi ukrupnjavanje poseda merama komasacije.
Poznata je činjenica da u Srbiji 75% privatnih poljoprivrednih proizvođača poseduje površinu zemlje manju od 5 hektara, a manje od 5% ima više od 10 hektara. Zbog male veličine poseda većina ovih gazdinstava proizvede dovoljno samo za svoje potrebe ili poljoprivrednici prodaju samo mali deo svojih proizvoda. Merama komasacije bi u dogovoru sa poljoprivrednicima ukrupnili posede, planirali poljoprivrednu proizvodnju, izgradnju i restauraciju poljskih puteva, sistema za navodnjavanje, šumskih pojaseva, kao i zaštitu životne sredine.

Jedna od mera za razvoj poljoprivrede u našem kraju bi bilo i davanje podsticajnih sredstava za porodična poljoprivredna gazdinstva, ali transparentno, sa jasno utvrđenim uslovima na konkursu i bez uticaja političke pripadnosti.

Smatramo da bi i pokretanje novog Poljoprivredno - industrijskog kombinata (novi PIK Čačak), kroz javno - privatno partnerstvo bilo od velikog značaja za otkup i preradu većine poljoprivrednih proizvoda od proizvođača iz našeg kraja.

Planiramo i posebnu pomoć čačanskim trgovinskim i prehrambeno - prerađivačkim preduzećima sa većim brojem lokalnih dobavljača, a takođe i otvaranje megamarketa u kome bi se prodavali samo čačanski poljoprivredni proizvodi.

Veliku podršku bi imali proizvođači organske hrane kao najzdravije. Svesni činjenice da naše porodice manje ili više konzumiraju hranu proizvedenu primenom određenih agrotehničkih mera koje podrazumevaju i upotrebu određenih hemikalija, želimo da obezbedimo najzdraviji vid proizvodnje hrane, bez primene hemijskih preparata u uslovima zdrave životne sredine i tako zaštitimo zdravlje svih nas, a naročito naše dece.

Želimo da čačanski kraj ponovo postane jedan od vodećih u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a Čačak sajamski grad. Dolaskom na vlast radili bi na tome da u Čačku organizujemo Sajam poljoprivrede i poljoprivredne mehanizacije, čime bi se Čačak svrstao u red sajamskih gradova, što otvara priliku za dalji razvoj, ne samo poljoprivrede, već i ugostiteljstva, uslužnih delatnosti i turizma.

Sarađivali bi sa Agronomskoim fakultetom i Institutom za voćarstvo u Čačku i koristili znanja i iskustva naših stručnjaka koji bi besplatno savetovali naše poljoprivrednike i vršili obuke u svakom domaćinstvu kako bi primenom inovativnih tehnologija došli do održivog razvoja poljoprivrede, smanjili zagađenje životne sredine i otklanjali posledice ljudske nebrige prema prirodi.

Inicirali bismo što veće korišćenje poljoprivrednog i šumskog otpada radi namenske proizvodnje biomase. Postrojenja za biomasu ćemo formirati na nekoj od degradiranih površina u Čačku. Založili bi se za formiranje jedne savremena laboratorija koja bi, pored ostalog, otkrivala koji proizvodi sadrže GMO. Spisak takvih proizvoda bi javno objavljivali i upozoravali naše sugrađane", zaključio je Jovašević.


Glas zapadne Srbije

PODELI:


Пошаљите ову вест Вашим пријатељима!
ovde slika


dveri cacak program selo poljoprivreda

Оставите коментар

Коментари који садрже псовке, увредљиве, вулгарне, шовинистичке или претеће поруке неће бити објављени. Мишљења изнешена у коментарима су приватно мишљење аутора коментара и не одржавају ставове Гласа Западне Србије.

Ваше име:
Ваш коментар:

Спам заштита:

 

Коментари посетилаца (0)

Вест нема коментара.
Будите први који ће коментарисати ову вест!


 

 


 

© Глас Западне Србије
Жупана Страцимира 9/1, Чачаk
032 347 001
redakcija@glaszapadnesrbije.rs

Импресум

Статистика сајта:
Прес: 153.116.409 посета
Тренутно на сајту: 274 посетилац(a)